Maatschappelijke partijen

Maatschappelijke partijen zoals milieuorganisaties letten op de maatschappelijke belangen en zorgen voor mens en milieu.

De biodiversiteit staat onder druk in de sterk gespecialiseerde plantaardige productie. Daarbij wordt vaak een verband gelegd tussen het wel of niet gebruiken van specifieke middelen. En op het effect op biodiversiteit en op bestuivende insecten in het bijzonder. Ook kan de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen leiden tot zorgen over de gezondheid. Maatschappelijke partijen zoals milieuorganisaties spelen een rol om deze zorgen onder de aandacht te brengen als er keuzes worden gemaakt voor de doelen en uitvoering van acties om de gewasbescherming te verduurzamen.

Het meenemen van deze belangen en zorgen in het Uitvoeringsprogramma zorgt voor meer draagvlak vanuit de maatschappij om gewasbescherming te verduurzamen. En het helpt bij de dialoog over de dilemma’s die daarbij een rol spelen.