Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

In 2030 zijn de Nederlandse agrarische ondernemers wereldwijd toonaangevend op het gebied van duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen. Ziekten en plagen krijgen op deze manier minder kans. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan dan zoveel mogelijk worden voorkomen. Is er nog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nodig? Dan is dit nagenoeg emissievrij. En worden er bijna geen residuen achtergelaten in het milieu.

Deze ontwikkeling naar weerbare planten en teeltsystemen is belangrijk en noodzakelijk. We lopen tegen de grenzen aan en een duurzame en gezonde bedrijfsvoering vormt het bestaansrecht voor agrarische ondernemers. Door deze ontwikkelingen te stimuleren, kan deze innovatieve sector zich ook op dit vlak doorontwikkelen tot wereldwijd toonaangevend. 

Dankzij een duurzame productie krijgen ziekten en plagen veel minder kans

Alle betrokken partijen en de overheid zetten zich hier gezamenlijk voor in via het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Het doel van het programma is dat zowel agrarische ondernemers als de keten als geheel deze stap de komende jaren ook daadwerkelijk kunnen zetten.

Veel bijen op de bloesem van een fruitboom
Beeld: ©Royal Brinkman