Jaarplan 2024 Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

Het Jaarplan 2024 is in januari 2024 door de minister van LNV aan de Tweede Kamer aangeboden. In het jaarplan is de focus voor 2024 opgenomen, waar, naast de acties die door de zes werkgroepen van het UP in 2024 zullen worden uitgevoerd, ook aandacht wordt besteed aan de Small Wins die in het UP worden behaald en bijdrage aan de transitie en de extra aandacht in 2024 voor communicatie over en kennisverspreiding van de behaalde resultaten.

In het