Privacy

Deze website gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die u eventueel aanlevert via e-mail of een contactformulier worden alleen gebruikt voor het doel dat daarbij staat aangegeven. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden en niet langer bewaart dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarnaast voldoet Toekomstvisiegewasbescherming2023.nl aan de eisen van de geldende privacywetgeving.