Handelingsperspectieven voor Zwarte Roest

Onderzoekers van de WUR hebben een literatuuronderzoek en kennisinventarisatie in de praktijk uitgevoerd naar handelingsperspectieven voor Zwarte Roest. Zwarte roest (Puccinia graminis f.sp. graminicola) vormt een probleem in de graszaadteelt. Dit geldt inhet bijzonder voor de teelt van Engels raaigras (Lolium perenne), hoewel in warme en droge jaren kunnen ook andere grassen vatbaar en kwetsbaar zijn. Het onderzoek is specifiek gericht op aanknopingspunten vanuit de levenscyclus van zwarte roest, het infectieproces, aanwezige genetische diversiteit en pathotypen, resistentiegenen, resistente rassen en teeltmaatregelen in zijn algemeenheid. Een betere beheersing van zwarte roest lijkt een kwestie van veel kleine ingrepen die samen een voldoende onderdrukkend effect moeten hebben. Vroeger inzaaien, een gesplitste stikstofgift, gebruikvan de juiste groeiremmers en eventueel gebruik van abiotische stress-regulerende biostimulantenzijn het snelst haalbaar. 

Beeld: ©WUR
Zwarte roest in de graszaadteelt.