Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het Programmabureau Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 verschijnt onregelmatig. Elke editie bevat nieuws over de voortgang van het programma van de deelnemende partners.  

Wilt u de nieuwsbrief via de mail bezorgd krijgen? Stuur een e-mail