Programmatische aanpak voor onderzoekstrajecten o.h.g.v. plantgezondheid

Met deze programmatische aanpak kan jaarlijks voor de verschillende onderzoeksprogramma's beoordeeld worden wat de behoefte is ten aanzien van kennisontwikkeling en kennisimplementatie om de doelen van het UP te realiseren. Op deze manier wordt gewaarborgd dat lopende en nieuwe programma's toegespitst zijn op het realiseren van de doelen van het UP. Ook maakt de aanpak de afweging mogelijk om te bepalen of er nog aanvullende programma's nodig zijn.