Ministerie van LNV - Overzicht van lopende onderzoekstrajecten bijdragend aan het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming

In het Uitvoeringsprogramma bij de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 staat de volgende actie: ‘Er wordt een inventarisatie uitgevoerd van lopende onderzoekstrajecten op het gebied van plantgezondheid. Op basis van deze inventarisatie wordt een programmatische aanpak ontworpen en geïmplementeerd, die integraliteit en richting geeft. De reeds bestaande Kennis en Innovatieagenda voor Landbouw, Water en Voedsel aangevuld met de glastuinbouw dient hiervoor als basis.’

Deze rapportage vormt de weerslag van die inventarisatie. Het uiteindelijke doel van de inventarisatie is om de ontwikkeling van een programmatische kennisaanpak te ondersteunen. De doelstellingen van de toekomstvisie kunnen daardoor gericht ondersteund worden met kennis. Het gaat hierbij om de inventarisatie van lopende onderzoekstrajecten op het gebied van plantgezondheid. Niet om het uitdenken van de programmatische aanpak zelf.