Ministerie van LNV - Monitoringrapportage Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030

Doel van deze eerste monitoringsrapportage is het inzicht bieden in de voortgang van de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 aan de hand van vijf geselecteerde indicatoren. Het betreft de periode 2020 tot en met 2022, waarbij het jaar 2020 als referentie geldt.  Grondwater is vooralsnog niet in de indicatoren vertegenwoordigd.

Het gaat om de indicatoren:

  1. normoverschrijdingen in oppervlaktewater
  2. normoverschrijdingen in oppervlaktewater bij drinkwaterinnamepunten
  3. residuen op producten
  4. geharmoniseerde EU risico-indicatoren 
  5. toelatingen gewasbeschermingsmiddelen