Documenten en producten voor Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden

Het verbinden van land- en tuinbouw en natuur is een belangrijk onderdeel van kringlooplandbouw. Dit betekent dat de natuur op land- en tuinbouwgronden rijker en veelzijdiger is in 2030. En dat de land- en tuinbouw zich waar dat kan richt op het benutten van natuur voor bijvoorbeeld bestuiving, bodemvruchtbaarheid en ziekte- en plaagwering. Zoals bijvoorbeeld bij de circulaire kas (waarbij alle grondstoffen zoals mest of water opnieuw worden gebruikt) en bij het biologische ecosysteem in de kas.

Klik hierboven op Producten om alle documenten en producten die horen bij het strategisch doel Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden te zien.