Diverse opdrachtgevers - Memo financiële instrumenten

Glastuinbouwbedrijven moeten vanaf 1 januari 2018 een zuiveringsinstallatie voor het reinigen van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen hebben. Het reinigingspercentage is minimaal 95%. Voor collectieve zuiveringsinstallaties gold een maximale overgangstermijn tot 1 januari 2021. In deze memo staan de financiële instrumenten die glastuinbouwbedrijven kunnen gebruiken voor investeringen in deze installaties.