Stichting CDG en Agrodis - Randvoorwaarden gecontroleerde distributie

Stichting CDG en Agrodis zijn van mening dat het gebruik van Gecontroleerde Distributie (GD) een nuttig instrument is dat bijdraagt aan een juiste begeleiding door toeleveranciers en toepassing door eindgebruikers van de ‘aangewezen middelen’. Daarmee kan het bijdragen aan de doelstellingen van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. Om GD richting 2030 op een effectieve wijze te blijven gebruiken en ontwikkelen zijn  er randvoorwaarden opgesteld.