TCT - Samenwerken aan driftreducerende maatregelen in de land- en tuinbouw

De Nederlandse land- en tuinbouw (waaronder de sierteelt) gebruikt gewasbeschermingsmiddelen om de productie van plantaardige producten te beschermen. Spuittechnieken en spuitdoppen zijn belangrijk voor het zorgvuldig aanwenden van gewasbeschermingsmiddelen. De drift van het middel wordt bepaald door de gebruikte spuittechniek en spuitdoppen. Drift staat hier voor een proces waarbij het middel meegevoerd wordt door de wind of een andere luchtstroom. Om het milieu, de gebruiker van een spuittechniek en de omwonenden te beschermen zijn er eisen gesteld aan het beperken van de drift: driftreductie. De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) beoordeelt de ingediende meetgegevens voor het vaststellen van de driftreductie.

De eisen die aan de reductie worden gesteld en de gebruikte spuittechnieken zijn de laatste jaren specifieker en complexer geworden. Hierdoor moeten de kaders waarbinnen de TCT werkt worden vernieuwd. De ervaringen over de processen en het werk van de TCT worden geïnventariseerd bij zowel de TCT als bij de belangrijkste stakeholders. Dit rapport bevat de informatie en adviezen uit deze inventarisatie.