Samenstelling, functioneren en toepassing van plantmicrobiomen in de landbouw

Een deskstudie naar de huidige wetenschappelijke inzichten over samenstelling en functioneren van microbiomen bij de teelt van gewassen en de mogelijkheden voor toepassingen om weerbaarheid van gewassen te verhogen.

Korte samenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van een deskstudy naar de huidige stand van kennis over plantmicrobiomen en mogelijke benutting in gewasteelten. Er wordt met name ingegaan op de rol die plantmicrobiomen spelen bij de weerbaarheid van gewassen tegen abiotische en biotische stress. Om een goede inschatting te kunnen geven van de mogelijkheden die microbiomen bieden om de weerbaarheid van gewassen te verhogen is het essentieel een goed begrip te hebben van (1) de factoren die weerbaarheid-gerelateerde samenstelling en functies van microbiomen bepalen en (2) de manier waarop deze kennis in de praktijk door telers kan worden toegepast. Voor zowel de fundamenteel wetenschappelijke- als praktische aspecten worden op basis van literatuuronderzoek en een enquĂȘte onder praktijkgerichte onderzoekers de belangrijkste kennislacunes aangegeven en aanbevelingen gedaan voor onderzoek.