Evaluatie en actualisatie ontheffing natuurlijke vijanden

Evaluatie en actualisatie ontheffing natuurlijke vijanden.

Definitieve rapportage

In de land- en glastuinbouw wordt gebruik gemaakt van een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak om ziekten, plagen en onkruiden te beheersen en te bestrijden. Deze aanpak omvat verschillende methoden, o.a. preventie, niet chemische maatregelen, teelt technische maatregelen en gewasbeschermingsmiddelen. De inzet van natuurlijke vijanden is ook een van de methoden die binnen het pakket van geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak valt. Natuurlijke vijanden kunnen worden gebruikt voor de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in de land- en tuinbouw. Ze voorkomen de inzet van gifstoffen en dragen bij aan een duurzame en veilige voedselteelt. Ze mogen echter niet in alle gevallen zomaar ingezet worden.  Om het gebruik en de ontwikkeling van biologische bestrijding niet onnodig te beperken is het door middel van een vrijstelling of ontheffing van het verbod wel mogelijk om natuurlijke vijanden in te zetten Deze evaluatie betreft deze ontheffing. In de context van het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is vanuit verschillende betrokkenen de vraag gesteld of het mogelijk is om de systematiek van het aanvragen van ontheffingen voor natuurlijke vijanden aan te passen. Deze evaluatie moet inzicht geven in hoe partijen de huidige systematiek ervaren en hoe doelmatig de systematiek is (terugblik). Daarnaast geven we aanbevelingen voor de mogelijkheden om de systematiek aan te passen.