Planten en teeltsystemen zijn weerbaar

Het beschermen van gewassen tegen ziekten, plagen en onkruiden is een belangrijk onderdeel van de teelt. In 2030 is gewasbescherming gebaseerd op weerbaarheid. Gewassen kunnen dan tegen een stootje. Teeltsystemen zijn voor het grootste deel zelfregulerend: ze onderhouden zichzelf. Hierdoor krijgen ziekten en plagen minder kans. Daardoor is de noodzaak om in te grijpen minimaal.

Is het tóch nodig om in te grijpen? Dan wordt er ‘slim’ bijgestuurd: er wordt ingegrepen op het beste tijdstip. En dat op een zo precies mogelijke plek en zo 'groen' mogelijk. Dat kan met laag risicomiddelen, maar ook zonder middelen te gebruiken. Bijvoorbeeld door biologische bestrijders in te zetten. Of gebruik te maken van agro-techniek. Hierdoor is gewasbescherming minder belastend voor het milieu. Aan de ontwikkeling van deze robuuste productiesystemen wordt gewerkt. Ze moeten gaan zorgen voor zekerheid in de opbrengst én de kwaliteit van de gewassen. Hierdoor ontstaat zekerheid. En dat zorgt ervoor dat iedere partij in de keten weet wat er van hem kan worden verwacht. Dit verbetert de onderlinge relatie van de partijen in de keten.

Geïntegreerde gewasbescherming 

Er wordt al geprobeerd om zoveel mogelijk met geïntegreerde gewasbescherming te werken. Dit is een aanpak die gebruikt maakt van verschillende methoden om ziekten, plagen en onkruiden te beheersen en te bestrijden. Hierbij wordt er gewerkt met preventieve en niet-chemische maatregelen. Maar ook met biologische bestrijders en teelt-technische maatregelen. Daardoor wordt er veel minder gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. Is dit nog wel nodig? Dan worden er middelen gebruikt met een laag risico. Ook zijn er technieken die ervoor zorgen dat deze middelen zo weinig mogelijk in het milieu komen. Dat gaat steeds beter.

Plantgezondheid op basis van weerbaarheid

Plantgezondheid op basis van weerbaarheid gaat nog een stapje verder. Hiervoor is een andere manier van werken en denken nodig. Traditionele teeltsystemen zijn risicogestuurd. Kleine veranderingen in het systeem kunnen er dan al voor zorgen dat er ziektes en plagen in planten ontstaan en bestreden moeten worden. In de nieuwe benadering is er sprake van een robuust systeem. Kleine veranderingen worden dan opgevangen door het systeem zelf.

Figuur dat het verschil tussen plantgezondheid die risico gestuurd is en een aanpak die werkt volgens weerbaarheid weergeeft.
Beeld: ©Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het verschil tussen plantgezondheid die risico gestuurd is en een aanpak die werkt volgens weerbaarheid.

In een weerbaar systeem wordt de natuurlijke weerstand van een gewas bepaald door: