Algemeen

Om vanaf 2030 met kringlooplandbouw te werken is de visie gewasbescherming 2030 ontwikkeld. Deze visie is in hoofdlijnen uitgewerkt in drie strategische doelen. Om deze doelen te behalen hebben de betrokken partijen acties opgesteld voor de transitieperiode tot 2030. Bij de strategische doelen en de transitieperiode hoort een aantal publicaties. Er zijn ook algemene publicaties.

Klik hierboven op producten op de documenten te kunnen zien.

Meer informatie