Documenten - Documenten en producten voor Transitieperiode

20 producten over Documenten en producten voor Transitieperiode

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type product kiezen
Sorteren op:
 1. Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030

  De ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030’ en dit uitvoeringsprogramma zijn een uitwerking van de visie van het ministerie van ...

  Publicatie | 14-05-2023

 2. Ministerie van LNV - Landbouw, natuur en voedsel-waardevol en verbonden

  De visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden beschrijft de omslag naar kringlooplandbouw. En wat het van ...

  Publicatie | 14-05-2023

 3. Ministerie van LNV - Monitoringrapportage Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030

  Doel van deze eerste monitoringsrapportage is het inzicht bieden in de voortgang van de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma ...

  Rapport | 29-04-2023

 4. Jaarplan 2023

  In het Jaarplan 2023 is uitgewerkt welke acties in dat jaar door de werkgroepen van het Uitvoeringsprogramma bij voorrang zullen ...

  Jaarplan | 29-04-2023

 5. Ministerie van LNV - Draaiboek early warning

  Dit draaiboek bevat stappen om actuele vraagstukken op tijd te signaleren en vervolgens te starten met het ontwikkelen van ...

  Publicatie | 02-04-2023

 6. Ministerie van LNV - Draaiboek artikel 4.7

  Dit draaiboek bevat de stappen die worden doorlopen bij een aanvraag voor landbouwkundige onmisbaarheid conform artikel 4.7 van ...

  Publicatie | 02-04-2023

 7. Ministerie van LNV - Geactualiseerd draaiboek vrijstellingen

  De sector kan een aanvraag indienen bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het verlenen van een ...

  Publicatie | 02-04-2023

 8. Ministerie van LNV - Eindrapport evaluatie 4e Fonds Kleine Toepassingen

  Dit rapport is de evaluatie van het 4e Fonds Kleine Toepassingen. De evaluatie bestaat uit 2 delen: een ex-post en een ex-ante ...

  Rapport | 02-04-2023

 9. Ministerie van LNV - Memo voorlopige toelating

  Eén van de acties in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is: het in beeld brengen en benutten van de ...

  Publicatie | 25-03-2023

 10. Harmonised Risk Indicator (HRI) in Nederland

  De Europese Commissie heeft in 2019 twee indicatoren vastgesteld. Deze indicatoren geven een gewogen trend weer in de verkoop van ...

  Publicatie | 22-02-2023

Ga naar