Documenten en producten voor Transitieperiode

Om de strategische doelen in 2030 te behalen hebben de betrokken partijen acties opgesteld voor de transitieperiode tot 2030.

Jaarlijks wordt door het programmabureau een jaarplan opgesteld waarin wordt opgenomen welke acties in dat jaar met voorrang worden uitgevoerd. Onderstaand de link naar het meest recente jaarplan.

Jaarplan 2023 Toekomstvisie gewasbescherming

De voortgang van het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks gemonitord door een onafhankelijke externe organisatie. Onderstaand de link naar de meest recente monitoringsrapportage.

Monitoringsrapportage 2023

Klik hierboven opĀ Producten om alle documenten en producten die horen bij de Transitieperiode te zien.