Documenten en producten - Documenten en producten

42 producten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type product kiezen
Sorteren op:
 1. Diverse opdrachtgevers - Memo financiële instrumenten

  Glastuinbouwbedrijven moeten vanaf 1 januari 2018 een zuiveringsinstallatie voor het reinigen van afvalwater met ...

  Publicatie | 12-02-2023

 2. Diverse opdrachtgevers - Werkwijze voor maatwerk bij de zuiveringsplicht in geval van kwel en/of inzijging

  In het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering Glastuinbouw is opgenomen dat er met ingang van 1 januari 2018 een zuiveringsplicht ...

  Publicatie | 12-02-2023

 3. TCT - Samenwerken aan driftreducerende maatregelen in de land- en tuinbouw

  De Nederlandse land- en tuinbouw (waaronder de sierteelt) gebruikt gewasbeschermingsmiddelen om de productie van plantaardige ...

  Rapport | 12-02-2023

 4. Stichting CDG en Agrodis - Randvoorwaarden gecontroleerde distributie

  Stichting CDG en Agrodis zijn van mening dat het gebruik van Gecontroleerde Distributie (GD) een nuttig instrument is dat ...

  Publicatie | 12-02-2023

 5. WUR - Natuurvriendelijke bestrijding van bladluizen

  In deze notitie worden maatregelen om bladluizen in de open teelten preventief te beheersen en daar waar nodig op ...

  Rapport | 12-02-2023

 6. WUR - Handelingsperspectieven voor zwarte roest

  Dit rapport maakt deel uit van de casus Graszaadteelt, onderdeel van de Kennisimpuls BO Groene gewasbescherming en bestuivers. ...

  Rapport | 12-02-2023

 7. Diverse opdrachtgevers - Programmavoorstel duurzame bollenteelt in Drenthe

  Programmavoorstel voor het opzetten van een regionaal pilotproject in de provincie Drenthe, onder leiding van de provincie ...

  Publicatie | 12-02-2023

 8. LTO - Inventarisatie lopende pilotprojecten

  Het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 bevat de mogelijkheid voor het starten van nieuwe pilotprojecten of ...

  Rapport | 12-02-2023

 9. Ministerie van LNV - Overzicht van lopende onderzoekstrajecten bijdragend aan het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming

  In het Uitvoeringsprogramma bij de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 staat de volgende actie: ‘Er wordt een inventarisatie ...

  Rapport | 12-02-2023

 10. Uitleg cut-off criteria

  In de gewasbeschermingsverordening staan in Bijlage II de criteria voor goedkeuring van actieve stoffen. Een aantal van deze ...

  Publicatie | 12-02-2023